POLSKA MORSKA

Projekt realizowany w ramach konkurs rzeźbiarsko – architektonicznego na wykonanie koncepcji Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Celem projektu było stworzenie pomnika w sercu Gdyni, dokładniej na skwerze Kościuszki, który miał być hołdem

dla marynarzy oraz przypomnieniem o związkach Polski

z morzem. Obiekt miał stanąć w miejscu, w którym dotychczas widniała Tablica Marynarza Polskiego i być jej bardziej reprezentacyjną wersją.

Punktem wyjścia dla formy pomnika była nieustanna walka

o zdobycie i utrzymanie dostępu do Bałtyku, która kształtowała burzliwą historię Polski od doby Piastów,

a także uwarunkowania otaczające klęski i sukcesy na tym polu.

Pomnik posiada kompozycję osiową o całkowitej wysokości 11,5 metra i w symboliczny sposób przedstawia falę morską. Przeplatające rzeźbę elementy wykonane z brązu,

na zasadzie kontrastu obrazują i nawiązują do wcześniej wspomnianej nieustannej walki o utrzymanie „polskości”

i Bałtyku oraz  do burzliwej historii Polski na przestrzeni dziejów.