MAUZOLEUM POWĄZKI

Projekt realizowany w ramach konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Panteonu-Mauzoleum ofiar zbrodni na Powązkach w Warszawie.

Głównym założeniem projektowym było stworzenie eleganckiego, kameralnego oraz w jak największym stopniu ażurowego miejsca dla bliskich oraz innych osób, chcących złożyć hołd ofiarom zbrodni komunistycznych.
Bardzo duży nacisk został postawiony na symbolikę, która

w sposób nieoczywisty pobudza emocje. W efekcie powstało miejsce przepełnione szacunkiem, pamięcią oraz refleksją nad losem ludzi poległych.

W projekcie zrezygnowano ze standardowego dachu,

a we wnętrzu atrium, które tworzą ściany kolumbarium, powstał niewielki kurhan symbolizujący zbiorową mogiłę z posadzonym na jego szczycie dębem.

Drzewo symbolizuje poprzez swą siłę i niezłomność, indywidualizm

i nonkonformizm, a wraz z upływem lat ma stworzyć naturalne zadaszenie wnętrza.

 

W budynku rozsunięto ściany, co miało symbolizować rozłam systemu komunistycznego oraz być ukłonem w stronę pomnika poświęconego pamięci Niewinnie Straconych Więźniów Politycznych, stojącego niegdyś na tym terenie. Zabieg ten ma też znaczenie dla samej bryły, gdyż sprawia,

że jest ażurowa, dzięki czemu w dyskretny sposób ukazuje wnętrze, zamieniając mauzoleum w swego rodzaju scenę.

Elewacja budynku została podzielona na pionowe pasy szerokości modułu wewnętrznego, które wraz ze zbliżaniem się ku wejściu nierytmicznie wystają lub wchodzą w elewację wzmacniając tym samy symbol wejścia jako rozłamu.

Na części B kwatery Ł, został utworzony plac, zakończony

od strony południowo wschodniej krzyżem, który nadaje powagi miejsca. Całość przeplatają pasy zieleni obsadzone makami oraz zbożem. Roślinność Polskich pól w kontraście

z geometryczną bryłą Mauzoleum przedstawia przebytą drogę w celu uzyskania suwerenności.