CAMPUS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Projekt realizowany w ramach konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji krajobrazowej

i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki Gdańskiej.

Założenie podkreśla priorytet ruchu rowerowego i pieszego

na terenie całego ośrodka akademickiego, przewiduje stworzenie większej ilości wejść i wyjść z uczelni, zakłada utworzenie ciągu pomniejszych przestrzeni publicznych

w formie ulic i placów oraz możliwość budowy nowych obiektów kubaturowych bezpośrednio przy nowo powstałych przestrzeniach publicznych i rekreacyjnych. 

Istotnym elementem koncepcji jest zieleń i woda, które wraz

z Parkiem Jaśkowej Doliny, wzgórzami Góry Szubienniczej oraz Parkiem Akademickim tworzą spójny ekosystem. 

W opracowaniu dużą wagę poświęcono aspektom ekologicznym, w tym nasłonecznieniu i jakości powietrza

w planowanych przestrzeniach publicznych, które uzyskano między innymi dzięki analizom środowiskowym, zapewnieniu dużej ilości roślinności oraz odpowiedniemu usytuowaniu nowoprojektowanych budynków i wyposażeniu ich w zielone dachy oraz kolektory słoneczne.

Projekt zakłada udogodnienia dla rowerzystów, osób poruszających się samochodami elektrycznymi oraz ułatwienia związane z komunikacją dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach, słabowidzących i niewidomych. 

Istotną rolę w projekcie pełni realizacja założeń związanych

z utworzeniem Rozproszonego Muzeum Techniki oraz Muzeum Politechniki Gdańskiej, które przyczynią się do rozwoju bazy gastronomicznej, oraz uatrakcyjnienia przestrzeni kampusu niezależnie od pory roku.

Koncepcja projektowa zakłada rozwój kampusu Politechniki Gdańskiej w kierunku otwartej miejskiej przestrzeni, będącej katalizatorem rozwoju i zmian dzielnicy jak i całego miasta.

W projekcie zakłada się maksymalne odwzorowanie historycznego założenia kompozycyjnego zaprojektowanego przez Alberta Carstena na początku XX wieku, które zostało

w płynny sposób połączone z nowoczesną formą zagospodarowania innych przestrzeni.