GRODZA KAMIENNA

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu siedziby Spółki GIWK zlokalizowanej w Gdańsku,

przy ul. Grodza Kamienna 2.

Ze względu na historyczny kontekst miejsca obranego na teren projektowy, szczególną uwagę zwrócono na aspekty historyczne w projektowaniu. Przede wszystkim postanowiono w jak największym stopniu przywrócić pierwotny stan zabudowy z XX wieku, między innymi za pomocą odtworzenia elewacji pompowni, zrekonstruowania dawnej formy zewnętrznej Młyna Wodnego, a także odwzorowania kształtu kanału według planu.

Skupiono się również na stronie estetycznej, co osiągnięto między innymi dzięki wykorzystanym materiałom. Aby nie tworzyć konkurencji dla zabytkowych form w postaci nowoprojektowanej kubatury, użyto surowców kontrastujących z historycznymi, czyli delikatnych o jasnych odcieniach. Zrezygnowano z parteru od strony wejścia, w celu wyeksponowania elewacji zarówno starej pompowni jak

i młyna. Dodatkowo usunięto szpaler starych lip, co miało być zabiegiem nie tylko estetycznym, ale również zdrowotnym.

Aby obiekt jak najlepiej spełniał wymagania użytkowników,

w detalach zadbano o stronę funkcjonalną. Stworzenie restauracji na szczycie młyna, która mogłaby być zasilana zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz, miałoby podkreślić niezależność zespołu, a także przyciągnąć mieszkańców, co

w naturalny sposób rozpoczęłoby rewitalizację tej części Dolnego Miasta.

Dla każdej z poszczególnych sekcji, w tym biurowych, publicznych, półpublicznych, dobrano najkorzystniejsze lokalizacje, tak aby funkcjonowały harmonijnie niczym jeden organizm. W części biurowej zastosowano atrium, kompleks rozplanowano w taki sposób by zapewnić płynną wymianę informacji i materiałów pomiędzy działami, a obszar eksponujący zaprojektowano na świeżym powietrzu, by był dostępny dla klientów i publiki przechodniej. Całość zaprojektowano uwzględniając zasady architektury uniwersalnej.